ANBI-status
Het soefi-huis in Leiden, de Nederlandse afdeling van de Nimatullahi Sufi Order, waarvan het internationale centrum gevestigd is in Londen, Engeland.

Georganiseerd als stichting, is de Leidse vestiging geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41153768 en als algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8126.59.375. Het stichtingsbestuur bestaat uit een voorzitter (de soefi-meester), een secretaris en een penningmeester, die elk hun functie vervullen zonder enig salaris of financiŽle vergoeding.

De doelstelling van de stichting is het bevorderen van de geestelijke leer en praktijk van het soefisme (taswwuf) volgens de Nimatullahi Soefi Orde en het onderhouden van het soefi-huis als plaats van samenkomst van soefiís, het houden van meditatieve bijeenkomsten. Om de plaats voorzieningen van bijeenkomsten te onderhouden, wordt een deel van het pand verhuurd aan speciaal aangewezen soefiís, die de nodige diensten verlenen ten bate van de reeds vermelde doelstelling. Daarnaast worden alle soefiís aangemoedigd deel te nemen aan vrijwilligersprojecten met sociale doeleinden.

Inkomsten van de verkoop van Nimatullahi publicaties worden geheel overgemaakt naar de uitgever, Khaniqahi Nimatullahi Publications in Londen.

Behalve de huur van de bewoners, die dient om de vaste lasten te kunnen betalen, heeft de stichting geen andere inkomsten dan vrijwillige bijdragen en donaties. Van tijd tot tijd wordt om extra donaties gevraagd, bijvoorbeeld voor gemeentelijke belastingen of dure reparaties aan het pand.

JAARAFREKENING 2017 (in €)

Januari - December 2017

INKOMEN UIT HUUR EN DONATIES: 25.169,50
UITGAVEN: 8.900,59
AFLOSSING LENING VAN LONDON 12.000,00
OVERBOEKING PUBLICATIES 994,79
BANK EN SPAARTEGOED 31-12-2017 28.007,62

Rekeningnummer: 52 03 25 176

IBAN: NL90 ABNA0520325176