De soefi-meester
De huidige meester van de Nimatullahi soefi orde is dr. ‘Ali-Reza Nurbakhsh (Reza-‘Ali Shah). Hij ontving zijn aanstelling van de voorgaande meester, dr. Javad Nurbakhsh (Nur ‘Ali Shah Kermani; 1926-2008).

Dr. Ali-Reza (1955) is doctor in de filosofie (universiteit van Wisconsen-Medison) en meester in de rechten. Naast zijn werk binnen de soefi-orde is hij ook werkzaam als advocaat in Londen.

Dr. Ali-Reza treedt wat betreft zijn methode van meesterschap in het voetspoor van zijn vader, dr. Javad Nurbakhsh, die als soefi-meester, dichter en schrijver van vele boeken, een gangmaker was voor de wederopleving van het klassieke soefisme in Iran, en vervolgens in veel andere landen. Waar nodig, paste hij hervormingen toe in de stijl van Shah Ni’matullah Wali. Al in zijn jeugd toonde de jonge Javad een diepe belangstelling voor spiritualiteit. Kort na zijn cruciale ontmoeting met de heer Dhu’r-Riyasatayn (Mu’nis ‘Ali Shah), destijds de meester van de Nimatullahi orde, gaf hij zich over aan de disciplines van het soefi-pad van liefde voor God en Zijn schepsels. Hij verhuisde van Kerman naar Teheran om dicht bij zijn soefi-meester te zijn en om medicijnen te studeren. Spiritualiteit en inzet voor de medemens gingen bij hem hand in hand. Als arts werkte hij in een leidinggevende positie in het provinciale ziekenhuis in Bam en, na de nodige kwalificaties te hebben behaald in Parijs, werkte hij als psychiater en professor aan de universiteit van Teheran. Liefde en dienstbaarheid aan de mensen bleef zijn tweeledig motto, zowel in zijn persoonlijk leven, als in de instructies die hij gaf aan de Nimatullahi soefi’s.

In 1953 overleed zijn meester Mu’nis ‘Ali Shah, die hem had aangewezen als zijn opvolger in de functie van meester van de Ni’matullahi soefi orde. De nieuwe verantwoordelijkheid gaf hem de kans om zijn vele talenten in te zetten voor de Nimatullahi soefi’s en de expansie van de orde. Het resultaat was een ware renaissance van het klassieke soefisme. Dr. Nurbakhsh werd beroemd in zijn eigen land als psychiater, befaamd dichter, auteur van vele boeken over het soefisme, en als een geliefd spiritueel leider. Maar hij werd niet gewaardeerd door het regime van de ayatollahs. Gezien de verslechterende toestand in Iran, verliet hij in 1979 zijn land om, na een bezoek aan de Verenigde Staten, zich in Engeland te vestigingen. Ondanks de moeilijkheden, bloeide de Nimatullahi soefi-orde wereldwijd. Onder zijn leiding werden nieuwe soefi-centra (khaniqahs) opgezet in meer dan zestien landen verspreid over vier continenten en werd ook de uitgeverij Khaniqahi Nimatullahi Publications (KNP) opgericht. Na een uitzonderlijk vruchtbaar leven, keerde dr. Nurbakhsh op 10 oktober 2008 terug naar zijn Schepper en werd hij, overeenkomstig zijn wil, opgevolgd in de Nimatullahi soefi-orde door zijn zoon dr. Ali Reza Nurbakhsh.