Het soefi-huis in Leiden

Adres:
Jan van Goyenkade 19
2311 BA Leiden
tel. 071-5124001
e-mail: nimatullahi@nimatullahi-soefi.nl

Rekeningnummer: NL90 ABNA 0520 3251 76

Wat is een soefi-huis?
Een soefi-huis of khaniqah is de plaats waar soefi's bijeenkomen voor hun bijeenkomsten (majlis of sama') en hun geestelijke oefeningen. Het is de thuisbasis van de soefi's, de derwisjen. Ook al wordt er gebeden, een khaniqah is geen moskee, en ook al wordt er soms muziek gemaakt, het is geen theater of disco. In de khaniqah staat de innerlijke concentratie op God centraal en hoort men zich volgens de speciale etiquette van eerbied en liefde te gedragen.

Algemene informatie over het soefisme:
Belangstellenden kunnen in het soefi-huis algemene informatie krijgen over het soefisme. In het soefi-huis kunnen diverse publicaties worden gelezen of worden aangeschaft.

Soefi-bijeenkomsten:
In het soefi-huis wordt twee maal in de week een meditatieve soefi-bijeenkomst gehouden: op donderdag- en op zondagavond. Deze bijeenkomsten zijn in principe gesloten, maar onder voorwaarden ook toegankelijk voor belangstellenden. Voor verdere informatie of het maken van een afspraak stuur een mail naar bovenstaand mailadres.